Awans zawodowy nauczycieli

awans_3W dniu 30 sierpnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski wręczył akty nadania na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielom, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego.

Nauczyciele w obecności Burmistrza Miasta Wojciecha Żukowskiego, Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Henryka Nowosada oraz dyrektorów szkół i przedszkoli złożyli ślubowanie nauczyciela mianowanego.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:

  • Pani Marta Barbara Gałan nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Tomaszowie  Lubelskim,
  • Pani Monika Maria Koperwas nauczyciel pedagogiki specjalnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Tomaszowie  Lubelskim,
  • Pani Magdalena Maria Zielińska nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Tomaszowie  Lubelskim,
  • Pani Katarzyna Marta Kodymowska nauczyciel pedagogiki specjalnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Tomaszowie  Lubelskim,
  • Pani Dorota Maria Gęborys nauczyciel świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie  Lubelskim,
  • Ksiądz Mariusz Stanisław Skakuj nauczyciel religii w Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie  Lubelskim.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski