Awans zawodowy nauczycieli

W dniu 26 sierpnia 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski, Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski Mirosław Fus oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Henryk Nowosad, w obecności dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych z terenu Miasta Tomaszów Lubelski, wręczyli akty nadania na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielom, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego, przeprowadzonego w dniach 12-14 lipca 2022 r., uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. W obecności zebranych nauczyciele złożyli ślubowanie nauczyciela mianowanego.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymali:

  • Pani Aleksandra Kulas nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
  • Pani Monika Piasecka nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich,
  • Pani Barbara Portuś nauczycielka wspomagająca w Szkole Podstawowej Nr 3 im. doktora Janusza Petera,
  • Pani Justyna Byra, nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 im. Jana Brzechwy,
  • Pani Elżbieta Światowiec nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 im. Jana Brzechwy,
  • Ksiądz Mateusz Kicka, nauczyciel religii w Szkole Podstawowej Nr 3 im. doktora Janusza Petera,
  • Ksiądz Sebastiana Koper, nauczyciel religii w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski