Awans zawodowy nauczycieli

W dniu 20 sierpnia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski, Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski Mirosław Fus oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Henryk Nowosad, w obecności dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli samorządowych z terenu Miasta Tomaszów Lubelski, wręczyli akty nadania na stopień nauczyciela mianowanego nauczycielom, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego, przeprowadzonego w dniach 12-13 sierpnia 2021 r., uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. Nauczycielki złożyły ślubowanie nauczyciela mianowanego.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymały:

  • Pani Aneta Koper, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim,
  • Pani Marta Pitura, nauczyciel świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim,
  • Pani Magdalena Krech, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim,
  • Pani Aleksandra Pisarczyk, nauczyciel języka angielskiego w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim,
  • Pani Aneta Zaśko, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski