Atrakcyjne Rogóźno.

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu 23 lipca 2018 r. Marzena Czubaj – Gancarz Wójt Gminy Tomaszów Lubelski przy kontrasygnacie Grzegorza Gałana – Skarbnika Gminy podpisała umowę o dofinansowanie operacji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni zbiornika wodnego w Rogóźnie gmina Tomaszów Lubelski” finansowaną z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”.
Umowna wysokość dofinansowania to kwota 225.000,00 zł, zaś szacunkowa wartość zadania to 493.573,82 zł.

W ramach operacji zostaną wykonane:


1. Promenada drewniana z miejscami do odpoczynku.
2. Wiata z miejscem na ognisko.
3. Pomosty z ławkami wchodzące w głąb zbiornika wodnego.
4. Elementy małej infrastruktury tj.: ławki drewniane, tablice edukacyjne, kosze na śmieci.
5. Nawierzchnia żwirowa.


W bieżącym roku zostaną przeprowadzone procedury przetargowe, a inwestycja zostanie zakończona w 2019 r. Zbiornik wodny wraz z zagospodarowaniem terenu będzie ogólnodostępnym miejscem odpoczynku dla mieszkańców i turystów. Teren, na którym zostanie zrealizowana operacja jest własnością Gminy Tomaszów Lubelski.


„Stworzenie miejsc do rekreacji i odpoczynku w Rogóźnie zwiększy atrakcyjność miejscowości, komfort życia mieszkańców i powodzenie dokonanego wyboru miejsca zamieszkania na długie lata” – uważa Marzena Czubaj-Gancarz Wójt Gminy Tomaszów Lubelski.

 

źr. UG Tomaszów Lubelski