Apel do mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego o nie spalanie śmieci w piecach domowych!

418771319_4_644x461_kociol-kuchnia-piec-domowy-8kw-co-dom-i-ogrod_rev003W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym kierujemy prośbę do mieszkańców miasta aby nie spalać śmieci w piecach domowych.

Palisz śmieci, płacisz swoim zdrowiem

      O tym, że spalanie odpadów w paleniskach domowych może być poważnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia ludzi, powinniśmy wiedzieć od dawna. A jednak wciąż normą jest, że w wielu domach takie odpady jak plastik, folia, stare meble czy wszelkiego rodzaju opakowania po produktach spożywczych spalane są w piecach. Wiosną dochodzą do tego także śmieci spalane na działkach i w przydomowych ogródkach.

      Jeśli zwrócimy komuś uwagę, że proceder jest szkodliwy dla środowiska, zwykle usłyszymy, że spalanie śmieci w piecu albo na podwórku niczym się przecież nie różni od spalania śmieci w spalarni. Problem w tym, że nie jest to prawda – w procesie spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania. Gdy jest niewłaściwa, tj. zbyt niska, w powstałym dymie są zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko, a także zdrowie ludzi i zwierząt jest szkodliwe. Spalanie tych wszystkich materiałów w piecach czy ogniskach na wolnym powietrzu, kiedy chcemy np. sprzątnąć posesję, odbywa się właśnie w niskich temperaturach Do atmosfery przedostają się wówczas:

  • pyły – pył odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka i zwierząt zanieczyszczenia roślin metalami ciężkimi.
  • tlenek węgla (CO) – jest trujący dla ludzi i zwierząt. Wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie, oddziałuje także na centralny układ nerwowy.
  • tlenki azotu (NOx) – są przyczyną podrażnienia i uszkodzenia płuc.
  • dwutlenek siarki (SO2) – u ludzi i zwierząt powoduje trudności w oddychaniu, a u roślin zanik chlorofilu, czego efektem jest zamieranie blaszek liściowych. Jest przyczyną powstawania siarczanów i kwasu siarkowego, co powoduje opady kwaśnych deszczy.

      Zatrute wymienionymi powyżej substancjami powietrze ma bezpośredni wpływ na zdrowie ludzkie, żywotność całych ekosystemów oraz roślin i zwierząt.

      Do niedawna przodowaliśmy wśród krajów europejskich pod względem skażenia środowiska emisją szkodliwych dioksyn i furanów. Związki te powstają w wyniku spalania odpadów z tworzyw sztucznych – wydzielane są w wyniku spalania m.in. drewnianych resztek mebli (posiadają one chlorowane fenole, czyli substancje do konserwacji farb i lakierów), toreb plastikowych z polietylenu czy nawet papieru z kolorowym nadrukiem (farby kolorowe zawierają dużą ilość metali ciężkich). Dioksyny to jedne z najbardziej toksycznych substancji na świecie. Szkodliwe związki magazynują się głównie w glebie i zbiornikach wodnych, a stamtąd już prosta droga do sieci wodnej i… naszych organizmów. Samo wdychanie skażonych cząsteczek tych związków powoduje łańcuch chorób, w szczególności choroby układu oddechowego, zaburzenia centralnego układu nerwowego, choroby oczu, reakcje alergiczne ustroju, zaburzenia w układzie krążenia. choroby serca, osłabienie płodności, choroby nowotworowe. Dlatego spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma „zagospodarowania” odpadów. Spalając śmieci, zatruwamy nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię.

      Podsumowując, można śmiało powiedzieć, że spalanie śmieci prowadzi również do niskiej emisji i ma ogromne konsekwencje praktycznie w każdej materii życia – zarówno społeczeństwa, jak i każdego człowieka. Nie można zatem bagatelizować sprawy i omijać tego problemu. Konsekwencje są naprawdę mocno odczuwalne, a dla każdego kolejnego pokolenia będą odczuwalne jeszcze bardziej. Zatem w obowiązku każdego człowieka jest walka z niską emisja – zarówno w sposób bezpośredni (wymieniając piec w domu czy zmieniając samochód na bardziej ekologiczny), jak i pośredni (uświadamiając innych o istnieniu problemu i zachęcając do działań bezpośrednich).

      Eliminacja niskiej emisji niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści zdrowotnych i społecznych. Nawet najmłodsi wiedzą, że czyste powietrze, a tym samym czyste środowisko wpływają pozytywnie na zdrowie i rozwój człowieka.

źr. UM Tomaszów Lubelski