Andrzej Mandziuk nowym Komendantem Powiatowym PSP w Tomaszowie Lubelskim

Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski z dniem 1 listopada 2017 r. powołał bryg. Andrzeja Mandziuka na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Lubelskim.

Bryg. mgr inż. Andrzej Mandziuk z pożarnictwem związany jest od 1987 r., kiedy rozpoczął naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Służbę stałą rozpoczął 1 września 1989 r. na stanowisku instruktora w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Tomaszowie Lubelskim, realizując zadania służby technicznej. W kolejnych latach zajmował stanowiska dowódcy sekcji i dyspozytora. Wraz z utworzeniem Państwowej Straży Pożarnej został mianowany na stanowisko dyżurnego operacyjnego. Od 01 września 2004 r. objął stanowisko dowódcy JRG, które zajmował przez prawie 5 lat. 

Z dniem 14 maja 2009 r., został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP, które pełnił do 31 sierpnia 2017 r. – odejścia komendanta powiatowego PSP na zaopatrzenie emerytalne. W okresie od 01 września do 31 października 2017 r. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie powierzył mu pełnienie obowiązków komendanta powiatowego.

Pan bryg. mgr inż. Andrzej Mandziuk pełniąc służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Tomaszowie Lubelskim podnosił swoje kwalifikacje: w 2000 r. ukończył studia niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej – uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, a w 2003 r. ukończył studia na Akademii Rolnicza w Lublinie (inżynieria kształtowania środowiska naturalnego) uzyskując tytuł magistra inżyniera.

 

źr. KP PSP Tomaszów Lubelski