„Aktywny senior w Gminie Tomaszów Lubelski”.

Po przerwie spowodowanej panującą w Polsce pandemią koronawirusa zostały wznowione zajęcia z Seniorami, którzy od początku maja aktywnie spędzają na nich swój czas. Seniorzy w ramach projektu spotykają się cyklicznie w Wiejskim Domu Kultury w Majdanie Górnym. Aktywnie uczestniczą w zajęciach z trenerami, dzięki temu mogą wspólnie rozwijać swoje pasje, zainteresowania, a także zwiększyć aktywność fizyczną i społeczną. Ponadto otrzymują wsparcie terapeutyczne i prawne, następuje zwiększenie dostępu do edukacji kulturalnej oraz podniesienie kompetencji ICT osób starszych.
Powyższe cele są realizowane poprzez cykl zajęć, warsztatów, szkoleń, wykładów, wyjazdów i poradnictwa. Dzięki wspanialej pogodzie jest możliwe m.in. organizowanie zajęć artystycznych, kulturalnych i integracyjnych w plenerze.

Projekt pn. „Aktywny senior w Gminie Tomaszów Lubelski” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Nr projektu: RPLU.11.02.00-06-0043/18.

Dofinansowanie projektu z UE: 282 675,00 zł.
Wartość projektu: 304 675,00 zł.

 

źr. UG Tomaszów Lubelski