76 Rocznica Bitwy pod Zaborecznem

Po raz 76 obchodzono w Krynicach uroczystość poświęconą bohaterom Bitwy pod Zaborecznem oraz walk pod Wojdą i Różą. Przy asyście wojska oraz orkiestry dętej przemaszerowano do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona msza za poległych sprawowana przez ks. kanonika płk mgr Bogusława Romankiewicza. Pod pomnikiem poświęconym żołnierzom BCh odbył się Apel Pamięci.

Następnie kwiaty i wieńce złożyli: Wójt Gminy Krynice- Jacek Wiśniewski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Krynice – Bogumiłą Dziubińską,w imieniu Koła Gminnego OZŻBCh w Krynicach – Stefan Schab, Poseł na Sejm RP , Prezes Zarządu Okręgowego ŚZŻAK w Zamościu – Sławomir Zawiślak wraz z delegacją, Poseł na Sejm – Tomasz Zieliński, w imieniu Zarządu Głównego OZŻBCh – płk Marian Wojtas wraz z delegacją, wnuczki Dowódcy Bitwy pod Zaborecznem płk. Franciszka Bartłomowicza, ps. „Grzmot”- Maria Bartłomowicz – Krystyniecka i Alina Bartłomowicz-Tulidowicz, w imieniu Wojewody Lubelskiego – Aleksander Kalisz – Kierownik Delegatury LUW w Zamościu, w imieniu dowódcy 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego – kpt. Łukasz Gębala oraz mjr Stanisław Styczyński, w imieniu Prezesa IPN w Lublinie – Michał Durakiewicz z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Starosta Zamojski – Stanisław Grześko, Wójt Gminy Łabunie – Mariusz Kukiełka, Sekretarz Powiatu – Dariusz Czop – w imieniu Starosty Tomaszowskiego – Henryka Karwana,Prezes Zarządu Okręgowego OZŻBCh w Zamościu – Stanisław Misztal, reprezentant Nadleśnictwa Tomaszów – Nadleśniczy Leszek Dmitroca, w imieniu Komendanta PSP w Tomaszowie Lubelskim – brygadier Andrzej Pasieczny, Wójt Gminy Bełżec – Andrzej Adamek, Wójt Gminy Rachanie – Roman Miedziak, w imieniu Wójta i Mieszkańców Gminy Komarów-Osada – Iwona Pełypyszyn – Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie i Stanisław Barteczko-Prezez Gminnego Koła PSL w Komarowie oraz Mariusz Całka, Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich – Agata Baj i Wacław Matwiej, Delegacja Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i BWP w Zamościu – v-ce Prezes Bogusław Dąbrowski, członek Zarządu – Józef Zaśko, oraz chor. Kazimierz Stępniak, Stowarzyszenie Spadkobierców Kombatantów II Wojny Światowej Okręg Roztoczański w Horyńcu Zdroju,

Tomaszowski Szwadron im. 1-go Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza, Związek Kombatantów RP i Więźniów Politycznych Koło Gminne w Suścu, w imieniu Mieszkańców Siemierza – Zarząd PSL w Rachaniach, w imieniu Prezydium Związku Polskich Parlamentarzystów w Warszawie – Ryszard Stanibuła, Ryszard Kierepka wraz z p. Dziedzicem z Koła BCh z Rachodoszcz, Roman Burda – bratanek Dowódcy IV Kompanii BCh pod Zaborecznem – płk.Stanisława Burdy ps. „Burski”, Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir”. Uroczystości uświetnili m.in. Związek Strzelecki STRZELEC Jednostka Strzelecka 2019 im. Gen. Tadeusza Piskora, Tomaszów Lubelski Jednostka Strzelecka 2022 w Zamościu, Jednostka Strzelecka 2020 im. 15 Pułku Piechoty „Wilków” w Hrubieszowie, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany, Orkiestra OSP w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszowski Szwadron Ułanów im. 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza. poczty sztandarowe kombatanckie, szkolne oraz strażackie, a także grupy rekonstrukcyjne.

 

źr. GOK Krynice