75. rocznica pierwszych deportacji Żydów do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Państwowe Muzeum na Majdanku zapraszają na uroczystości upamiętniające 75. rocznicę pierwszych masowych deportacji Żydów do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu, które stanowiły początek „Aktion Reinhardt”. Upamiętnienie odbędzie się 17 marca o godzinie 12.00 w Muzeum – Miejscu Pamięci w Bełżcu.

Program uroczystości obejmuje oficjalne wystąpienia, modlitwy, przejście do Niszy Ohel i oddanie hołdu pomordowanym poprzez złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy.

Niemiecki obóz zagłady w Bełżcu funkcjonował od marca do grudnia 1942 roku. W tym czasie zamordowano w nim około 450 tysięcy osób, przede wszystkim polskich Żydów, ale także obywateli żydowskich z Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. 17 marca 1942 roku do obozu zagłady w Bełżcu przybyły pierwsze transporty Żydów deportowanych z getta w Lublinie i Lwowa. Data ta stanowi początek „Aktion Reinhardt”, czyli operacji mającej na celu deportację, zagładę i grabież mienia Żydów w Generalnym Gubernatorstwie.

źr. belzec.eu