60 LAT OSP ŹWIARTÓWEK

Dnia 11 czerwca 2017r. w Źwiartówku odbył się Jubileusz 60 – lecia działalności OSP poprzedzony mszą świętą w intencji strażaków. Na uroczystość przybyły władze i zaproszeni goście oraz przedstawiciele : Starostwa Powiatowego, Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lub., Prezes Oddziału Gminnego OSP, Komendant Gminny OSP, prezesi jednostek OSP z terenu gminy, poczty sztandarowe i seniorzy-strażacy wspierający.

Uroczystość główna rozpoczęła się złożeniem meldunku o gotowości rozpoczęcia obchodów i wciągnięciem flagi państwowej na maszt. Po powitaniu gości przez Prezesa Oddziału Gminnego Związku OSP RP dh Romana Miedziaka głos zabrał Naczelnik OSP w Źwiartówku dh Robert Kot, który przedstawił historię jednostki. Pracę strażaków doceniono poprzez nadanie odznaczeń: Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: dh. Jan Semczyszyn, Henryk Czwaniuk i Tadeusz Stanibuła. Odznakę strażak wzorowy: dh Jakub Redka, Jarosław Redka, Patryk Bodyńczuk, Przemysław Redka, Rafał Sioma, Patryk Redka, Sławomir Bodyńczuk, Damian Nieckarz, Jacek Wawręty, Bartosz Bilewicz, Sebastian Koper, Szymon Dominik i Wojciech Bodenczuk. Za wysługę 60 lat – dh Józef Sioma, 50- lat dh Witold Kot, Marian Huzar, Wacław Kramarczuk, Edward Antoniak, Stanisław Kozyra, 45 lat – dh Mieczysław Kostecki.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, po czym swój program zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wożuczynie, solistki z Gminnego Ośrodka Kultury i Gminna Orkiestra Dęta z Rachań. Po zakończeniu części artystycznej wszyscy mogli spróbować smacznej strażackiej grochówki, a dla zaproszonych gości i druhów strażaków przygotowano specjalny poczęstunek. Jubileuszowi 60-lecia towarzyszyły również zawody strażackie, w których wzięło udział 9 drużyn z terenu gminy Rachanie, w tym jedna kobieca. Po zakończeniu zawodów sztafety pożarniczej i ćwiczeń bojowych Komisja przyznała następujące miejsca: I Werechanie, II Źwiartówek, III Wożuczyn. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne stosownie do zajmowanych miejsc, z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP.

Stanisław Seńko

 

źr. GOK Rachanie