50 lat Zespołu Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim

W sobotę 7 listopada 2015 roku odbyły się uroczystości 50 lecia Zespołu Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim, znanej przez większość mieszkańców jako ,,Budowlanka”. Obecnie  uczy się w szkole 789 uczniów w 27 klasach. W ramach zespołu szkół funkcjonują Technika kształcące  w zawodach: technik informatyk, technik budownictwa, technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych oraz ZSZ: kucharz i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Przez wszystkie lata nauki mury szkoły opuściło ponad 10 tysięcy absolwentów.
Honorowy patronat nad uroczystością 50-lecia Szkoły objął Starosta Tomaszowski – Jan Kowalczyk.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, Dyrekcja szkoły, byli i obecni nauczyciele, wychowawcy, pracownicy szkoły, absolwenci. W miłej i koleżeńskiej atmosferze zwiedzano zmodernizowaną szkołę.IMG_2970_Kopiowanie