399 rocznica nadania prawa miejskiego dla Tomaszowa Lubelskiego

W dniach 4 i 8 października 2020 r. odbyły się uroczystości z okazji 399 rocznicy nadania prawa miejskiego dla Tomaszowa Lubelskiego. Uroczystości rozpoczęły się w dniu 4 października Mszą św. w intencji mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim.

Uroczystości w sali reprezentacyjnej dawnego Sejmiku Powiatowego rozpoczęły się w dniu 8 października 2020 r. koncertem w wykonaniu uczennic Centrum Muzycznego „Tryton” w Tomaszowie Lubelskim.

Po pierwszej części koncertu Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski wygłosił okolicznościowe przemówienie oraz powitał zaproszonych gości. W uroczystościach wzięli udział m.in.:, Wicestarosta Tomaszowski Jarosław Korzeń, Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus, radni Rady Miasta Tomaszów Lubelski, Ks. Proboszcz Dariusz Wasiluk, Komitet Redakcyjny Rocznika Tomaszowskiego, autorzy artykułów zamieszczonych w roczniku, tomaszowscy regionaliści, dyrektorzy szkół i kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu miasta, reprezentanci stowarzyszeń społeczno-kulturalnych oraz mieszkańcy miasta.

W kolejnej części zaprezentowane zostały referaty: „Druki ulotne z Tomaszowa Lubelskiego z lat 1918-1939 znajdujące się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie przez Mariusza Lewko mieszkańca Siedlisk oraz „Nauczyciele historii a edukacja patriotyczna w Państwowym Gimnazjum Koedukacyjnym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim” – Robert Czyż, Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera.

Następnie Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski wręczył Medale za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego, otrzymali je:

  • Fundacja Parasol Roztocza w Tomaszowie Lubelskim – za propagowanie aktywności charytatywnej i prospołecznych postaw w Tomaszowie Lubelskim
  • B4 Bartecki Spółka Komandytowa w Tomaszowie Lubelskim – za znaczący wkład w rozwój infrastruktury turystycznej w Tomaszowie Lubelskim

Na zakończenie, Pan Marek Sioma, redaktor naczelny „Rocznika Tomaszowskiego” zaprezentował zebranym najnowszy numer „Rocznika Tomaszowskiego”.

 

źr. UM Tomaszów Lubelski