2018 rok. Plany najbliższych inwestycji na drogach powiatowych realizowanych na terenie Powiatu Tomaszowskiego

1. W fazie przygotowań do przetargu jest realizacja dwóch zadań drogowych dofinansowywanych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 tj. 

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3514L odc. Lubycza Królewska- Machnów Nowy- Dyniska Stare, gdzie zakres rzeczowy inwestycji o długości 17,580 km obejmuje: wykonanie nawierzchni asfaltowej, przebudowę skrzyżowań zwykłych, przebudowę mostu oraz wybudowanie kładki dla pieszych na rzece Łukawica, przebudowę mostu na rzece Sołokija, przebudowę i budowę chodników, zatok autobusowych oraz miejsca postojowego, wykonanie kompletnego oznakowania poziomego na całym odcinku drogi, wymianę oznakowania pionowego, odbudowę systemu odwodnienia na całej długości projektowanej drogi;

b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3505L Tarnawatka-Werechanie – zakres rzeczowy inwestycji o długości 8,916 km obejmuje: wykonanie nawierzchni asfaltowej, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników oraz peronów, przebudowę i budowę zatok autobusowych, wykonanie kompletnego oznakowania poziomego na całym odcinku drogi, wymianę oznakowania pionowego, odbudowę systemu odwodnienia na całej długości projektowanej drogi.

Dofinansowanie ze środków przedmiotowego Programu wynosi 62,66 %, łączna kosztorysowa wartość tych zadań wynosi natomiast ok. 13 mln zł.

2. Powiat Tomaszowski znalazł się na 1 i 2 pozycji do dofinansowania dwóch inwestycji drogowych w 2018 roku w wysokości po 3 mln z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 (edycja 2017/18). Zostaną zrealizowane n/w inwestycje:

a) rozbudowa drogi powiatowej Tomaszów Lubelski-Krasnobród na odcinku Tomaszów Lubelski – Zielone (granica powiatu) o długości 8,452 km, gdzie zamierza się wykonać dodatkowo ścieżkę rowerową, miejsca postojowe przy kościele pw. Św. Ojca Pio w Tomaszowie Lub., wykonanie oznakowania poziomego oraz wymiana oznakowania pionowego, w tym: oznakowanie przejścia dla pieszych znakami aktywnymi oraz wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych (zadanie obejmuje teren miasta i gminy Tomaszów Lubelski);

b) rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Tomaszów Lubelski – Ulhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszczyca, Łubcze, Hubinek i Podlodów o łącznej długości 12,685 km; w ramach wnioskowanego zadania oprócz wykonania nawierzchni planuje się wykonać ścieżkę rowerową, wykonanie oznakowania poziomego oraz wymiana oznakowania pionowego, w tym: oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi oraz wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w Wierszczycy (zadanie obejmuje obszar gmin Jarczów i Ulhówek);

Łączna wartość przedmiotowych dwóch zadań wynosi wg kosztorysu ok. 14 mln zł.

W I kwartale br. planuje się wyłonić wykonawców na przedmiotowe roboty drogowe.

 

źr. Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim