Tarna-Vox ma już 5 lat! (Zdjęcia)

W sobotę 7 lipca w sali GOK w Tarnawatce odbył się koncert chóru Tarna-Vox z okazji 5-lecia zespołu. Miło nam,że tylu gości przybyło aby z nami świętować ten jubileusz. Koncert ten był także podsumowaniem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka „Ocalić tradycje śpiewacze”.

Zadanie pn. „Ocalić tradycje śpiewacze”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.

 

źr. GOK Tarnawatka Facebook