Szkoły w Łaszczówce, Majdanie Górnym, Pasiekach, Sabaudii i Szarowoli będą miały nowoczesny sprzęt

Gmina Tomaszów Lubelski realizuję projekt w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-  „Aktywna tablica”.

Gmina otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 70 000,00 zł, w ramach dofinansowania zadania pn. zakup pomocy dydaktycznych dla następujących szkól podstawowych na terenie gminy:

Szkoły Podstawowe w Łaszczówce, Majdanie Górnym, Pasiekach, Sabaudii i Szarowoli. Uzyskane środki zostaną w całości przeznaczone na wyposażenie szkół w nowoczesne urządzenia-tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

 

źr. UG Tomaszów Lubelski