Rafał Łacheta laureatem w konkursie „Technik – Mechanik” (Zdjęcia)

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Główny w Warszawie zorganizował XI EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik-Absolwent – rok szkolny 2016/2017. Celem konkursu jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół  zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie.

Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich. Celem pośrednim konkursu jest możliwość tworzenia Szkolnych Kół SIMP przy Oddziałach Stowarzyszenia.
Uroczyste podsumowanie konkursu „Technik-Absolwent” odbyło się dnia 16 lutego 2018 r., w Oddziale SIMP w Lublinie.

Laureatem w specjalności technik pojazdów samochodowych został absolwent Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelski – Rafał Łacheta zajmując II miejsce zarówno na etapie wojewódzkim oraz na etapie centralnym.

Gratulujemy!

źr. ZS Nr4