Powiatowe Święto Policji w Tomaszowie Lubelskim

Piątek był dniem szczególnym dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim. W Sali odpraw tomaszowskiej komendy. Jednym z najważniejszych punktów akademii było wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz nagród finansowych. W uroczystości wziął udział również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Radek Bąchór.

Uroczystość z okazji 99 rocznicy powstania polskiej Policji odbyła się w sali odpraw w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim. W imprezie, poza policjantami i pracownikami cywilnymi, udział wzięło liczne grono zaproszonych gości – starości, burmistrzowie, przedstawiciele lokalnych samorządów, służb mundurowych, którzy na co dzień współpracują z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Szczególnym gościem był dzisiaj Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Podziękował oni wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom tomaszowskiej KPP za codzienną rzetelną i ofiarną pracę, wręczył akty mianowania na wyższe stopnie policyjne, a także wyróżnienia.

            W trakcie uroczystej akademii, 9 policjantek i 42 policjantów odebrało z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Radka Bąchór i Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim mł.insp. Artura Deryło, nominacje na wyższe stopnie służbowe w korpusach oficerów, aspirantów, podoficerów i szeregowych. Ponadto jedenastu policjantów i dwoje pracowników tomaszowskiej komendy zostało wyróżnionych nagrodami finansowymi, przyznanymi przez Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roberta Szewca i sześcioro policjantów nagrodami finansowymi  przyznanymi przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka. Nagrody te przyznawane są za szczególne osiągnięcia w pracy oraz nienaganną postawę w dotychczasowej służbie.  

Wyróżnionym oraz mianowanym funkcjonariuszom i pracownikom składamy najszczersze życzenia i gratulacje.

 

źr. KPP Tomaszów Lubelski