Tyszowce: Podwójne święto majowe (Zdjęcia)

Mszą świętą w intencji ojczyzny i programem artystycznym mieszkańcy gminy Tyszowce uczcili 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Po raz pierwszy obchody były połączone z tradycyjnym Festiwalem Pieśni Maryjnej, który odbył się w zmienionej formule. Uczestnicy obchodów zebrali się przed południem przy urzędzie miejskim, skąd w asyście Tyszowieckiej Orkiestry Dętej przeszli do miejscowego kościoła. Eucharystię poprzedziła montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci z tyszowieckiego przedszkola, a po mszy uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem bohaterów walk o wolną Polskę na Placu księdza Edwarda Kołszuta. Popołudniową część majowego święta wypełniły występy uczestników festiwalu maryjnego, który po raz pierwszy odbył się z udziałem, nie tylko dorosłych zespołów śpiewaczych, ale również dzieci i młodzieży. Najpierw na scenie miejscowego centrum kultury prezentowali się debiutanci, czyli uczniowie z Czartowczyka, Kazimierówki, Przewala i Tyszowiec. Potem występowały zespoły kół gospodyń wiejskich. Wśród wykonawców były „Tyszowianki” z Tyszowiec, „Mamuśki” z Wakijowa i „Legato” z Mikulina oraz „Źwiartowianki” ze Źwiartowa w gminie Krynice, „Woliczanki” z Wolicy Śniatyckiej w gminie Komarów-Osada, dwa zespoły z gminy Rachanie i jeden z gminy Olchówek.  

Organizowana po raz siódmy impreza od kilku lat nie ma formuły konkursu. Wszyscy uczestnicy odebrali pamiątkowe dyplomy, a teraz mogą przekazywać swoje opinie na temat nowej formuły festiwalu. To od nich zależy czy kolejne edycje imprezy będą się odbywać tak jak w tym roku, czy organizatorzy zmienią zasady, by jeszcze lepiej dostosować je do oczekiwań wykonawców i publiczności. 

 

źr. UM i SCK Tyszowce