Po raz siódmy gimnazjaliści z Powiatu Tomaszowskiego śpiewali w Zespole Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim (Zdjęcia)

VII Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej – 12.04.2018r. Już po raz siódmy tomaszowski „Bartosz” gościł śpiewających gimnazjalistów powiatu tomaszowskiego. Organizatorami festiwalu są nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1: pedagog i nauczyciel języka niemieckiego – Katarzyna Ważna oraz nauczyciel języka angielskiego Urszula Cybulska.Honorowy Patronat nad festiwalem sprawuje Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk oraz Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Pan Piotr Majchrzak, którego reprezentował Pan Michał Rządkowski. W tym roku festiwal otrzymał również wsparcie finansowe od Nadleśnictwa Tomaszów. Priorytetowym celem konkursu jest promowanie nauki języków obcych oraz wspieranie rozwoju uczniów uzdolnionych wokalnie i językowo, a ponadto stworzenie możliwości autoprezentacji scenicznej, porównanie swoich możliwości z rówieśnikami innych gimnazjów oraz pozytywne zmotywowanie do dalszej samorealizacji.

   Festiwal został uroczyście otwarty przez dyrektora ZS Nr 1 Pana Leszka Bobera, który przywitał wszystkich przybyłych uczestników i ich opiekunów, zaś w festiwalową atmosferę wprowadził występ uczniów naszej szkoły. W tegorocznych zmaganiach konkursowych wzięło udział 13 gimnazjalistów z następujących szkół: Zespół Szkół Publicznych w Ulhówku, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Telatynie, Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach, Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej, Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Łaszczowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim i Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim. Wszyscy uczestnicy wykonywali obowiązkowo jeden utwór w języku angielskim oraz drugi w językach niemieckim lub rosyjskim. Wykonawców oceniało jury w składzie: Stanisław Ważny – przewodniczący, Michał Rządkowski- przedstawiciel Konsulatu Austrii w Lublinie, Elżbieta Pikuła- nauczyciel języka rosyjskiego przy ZS Nr 1, Urszula Cybulska- nauczyciel języka angielskiego przy ZS Nr 1, Katarzyna Ważna- nauczyciel języka niemieckiego, pedagog przy ZS Nr 1. Zmagania konkursowe obserwował Nadleśniczy Leszek Dmitroca.

   Uczestnicy tegorocznej edycji prezentowali bardzo wysoki poziom wokalny. Nagrodę za zajęcie I miejsce otrzymała Maja Rębisz ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. Maja prezentowała bardzo wysoki poziom wokalny. II miejsce ex aequo zdobyli Julia Stepaniuk z Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej i Wojciech Pudełko uczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim. III miejsca przyznano Julii Nowak, uczennicy Zespołu Szkół Publicznych w UlhówkuNagrodę specjalną Konsula Honorowego Austrii w Lublinie otrzymała Aleksandra Halusiak ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim.

   Jury przyznało także nagrody za poprawność językowąW kategorii języka angielskiego zdobyła ją Weronika Ciećko z Gimnazjum w Telatynie. Swoją wymową w języku rosyjskim urzekła Jaśmina Łukiewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim oraz z języka niemieckiego Patrycja Wójtowicz uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim. Tegorocznymi sponsorami Festiwalu są:Starosta Tomaszowski- Pan Jan Kowalczyk, Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak, Nadleśniczy Leszek Dmitroca oraz szkoła w Cottbus. Dzięki ich przychylności i hojności zwycięzcy otrzymali atrakcyjne dla nagrody.

   Organizatorzy gratulują zwycięzcom i zapraszają na kolejne edycje!

Katarzyna Ważna, Urszula Cybulska

źr. Zespół Szkół Nr 1  / fot: Szkoła Podstawowa nr 2 Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lubelskim  / Szkoła Podstawowa Nr1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim