„Krynicki Jarmark Kultury Ludowej” (Zdjęcia)

W niedzielę 29 lipca w Krynicach odbył się „Krynicki Jarmark Kultury Ludowej” – impreza kulturalna zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice przy współpracy Wójta Gminy Krynice, Gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach, Urzędu Gminy oraz Biblioteki Publicznej Gminy Krynice. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany jest za pośrednictwem Lokalnej Grupy działania „Roztocze Tomaszowskie”.

Na program imprezy składały się m.in.:


Przegląd Piosenek i Przyśpiewek Ludowych, w którym wystąpiło 21 zespołów  z terenu LGD Roztocze Tomaszowskie. Przegląd miał celu kultywowanie i popularyzowanie tradycji ludowej. W wykonaniu zespołów usłyszeliśmy tradycyjne piosenki ludowe, a także przyśpiewki, które powstały specjalnie na Krynicki Jarmark. Wystąpiły zespoły: „Jutrzenka” z Ciotuszy Nowej, gmina Susiec, „Kaliszaki” z Niemirówka-Kolonii, Koło Gospodyń Wiejskich w Suminie, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Pojednanie” z Krynic, „Majdaniaki” z Majdanu Krynickiego, „Źwiartowianki” ze Zwiartowa, „Zadnowskie Dziewczyny” z Zadnogi, Koło Gospodyń Wiejskich w Polanach, „Majdańskie Dziewczyny” z Majdanu- Sielec, Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie, Sołectwo Krynice oraz „Harmonia” z Tomaszowa Lubelskiego.

Warsztaty kulinarne „Miodowe inspiracje” mające na celu ukazanie kulinarnej tradycji naszego regionu z wykorzystaniem miodu z lokalnych zagród pszczelarskich. Warsztaty przeprowadziły: Zdzisława Cyc i Magdalena Pawlak. Podczas warsztatów przygotowane zostały: kaczka z miodem i skarmelizowanymi pomarańczami, nuggetsy oraz sałatka z sosami na bazie miodu, a także miodownik staropolski i ciasto czekoladowe z miodem.
Koła Gospodyń Wiejskich oraz twórcy z naszego regionu przygotowali stoiska regionalne promujące lokalną kuchnię oraz rękodzieło. Swoją twórczość prezentowali: Teresa Kancir z Dzierążni, Lucjan Głaz z Budów, Anna Kostrubiec z Zadnogi, EKO-FOLK Mariola Głuszko z Dąbrowy Tomaszowskiej, Koła Gospodyń Wiejskich
z Majdanu Krynickiego, Niemirówka, Dąbrowy, Sumina, Zadnogi, Majdanu-Sielca, Huty Dzierążyńskiej, Krynic, Polan, Romanówki, „Polne Kwiaty” z Tymina oraz zespół „Źwiartowianki”. 


W czasie Jarmarku odbył się także Konkurs na „ART-produkt Gminy Krynice. Celem konkursu było wykreowanie najlepszych produktów artystycznych związanych z dziedzictwem kulturowym gminy lub danej miejscowości z terenu naszej gminy. Na konkurs zgłosiło się 15 uczestników: KGW Majdan Krynicki -„Kapusta postna z olejem i grzybami”, „Źwiartowianki” – „Karp w śmietanie”, Iwona Czuwara – „Regionalny chleb”, Agnieszko Ryńko – „Krynickie pierniczki”, Teresa Sachajko – „Miodowy eliksir dla serca”, „Miód z jeżówką”, „Syrop chrzanowo-miodowy”, KGW Polany – inicjatywa historyczno-edukacyjna „Pamiętajmy”, KGW Zadnoga „Pączek kapuściany”, KGW Romanówka „Chatka romanowska”, KGW Majdan-Sielec – „Zarzucaniec prabaci”, KGW Dąbrowa – „Racuchy drożdżowe”, KGW Huta Dzierążyńska – „Kapusta ze śmietaną”, Katarzyna Chrzanowska – „Cytrynowy bimberek”, Aleksandra Łopuszyńska – „Szkatułka z krynickim logo”, Teresa Kancir – obraz „Indianka”, „Serwetki”, Lucjan Głaz – obraz wypalanka „Piłsudski na tle krynickiego kościoła”. Jury konkursu tytuł laureata przyznało: „Krynickim pierniczkom” Agnieszki Ryńko, „Syropowi chrzanowo-miodowemu” Teresy Sachajko oraz „Kapuście w śmietanie” KGW Huta Dzierążyńska. Członkowie Jury zaznaczyli, że każdy ze zgłoszonych produktów wymagał kreatywności i wyjątkowych umiejętności ich autorów. 


Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim zespołom, kołom gospodyń wiejskich, twórcom oraz wszystkim uczestnikom za wspólne świętowanie.  Podziękowania kierujemy także do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy zaangażowali się w organizację jarmarku: władz samorządowych, komisji konkursowej, pracowników biblioteki publicznej w Krynicach, pracowników urzędu gminy oraz strażaków z Huty Dzierążyńskiej. Dziękujemy także policjantom z Powiatowej Komendy Policji w Tomaszowie Lubelskim za zabezpieczenie naszej imprezy.

 

źr. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice (Facebook)