75 lat temu Niemcy przystąpili do wysiedlania Zamojszczyzny

Sugestie oraz uwagi do władz miasta, powiatu i gminy.

75 lat temu Niemcy przystąpili do wysiedlania Zamojszczyzny

Postautor: Gość » 28 lis 2017, o 18:30

75 lat temu, w nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku, Niemcy rozpoczęli na Zamojszczyźnie zakrojoną na szeroką skalę akcję wysiedleńczą. Jej bilans był tragiczny – do sierpnia 1943 roku, okupanci przeprowadzili brutalną pacyfikację prawie 300 polskich wsi. Ponad 100 tys. ich mieszkańców wywieziono z domów, a ich miejsce zajęli niemieccy koloniści z różnych części Europy. Wśród wypędzonych było przeszło 30 tys. dzieci.

https://www.magnapolonia.org/75-lat-tem ... jszczyzny/

Re: 75 lat temu Niemcy przystąpili do wysiedlania Zamojszczyzny

Postautor: Gość » 29 lis 2017, o 09:44

Mało kto wie, a popularyzowanie tej wiedzy jest dziś niemile widziane, że początkowo Lubelszczyzna nie była przeznaczona do zgermanizowania. W październiku 1939 roku Niemcy podjęli próbę zrealizowania tam tzw. Projektu Nisko powstałego w październiku 1939 roku, tuż po kampanii wrześniowej. Jego autorem był sam SS-Obersturmfuehrer Adolf Eichmann, mianowany pełnomocnikiem szefa Gestapo, Gruppenfuehrera SS Heinricha Muellera, do spraw pozbycia się z terenu III Rzeszy i Protektoratu Czech i Moraw obywateli pochodzenia żydowskiego.

Plan ten był mutacją idei syjonistycznych, przewidujących zapewnienie Żydom nowej ojczyzny. Projekt Nisko miał mieć charakter eksperymentu polegającego na utworzeniu autonomicznej żydowskiej kolonii pod nadzorem SS, na bagnistych terenach w pobliżu Sanu, w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa. Żydzi mieli być przewiezieni koleją na wschód.


Do listopada 1941 roku wielu Żydów wyemigrowało pod przymusem do Palestyny. Tymczasem Hitler zmienił zdanie i zarządził masowe wysiedlenia Polaków i Żydów z terenów dołączonych do Rzeszy oraz sprowadzenie na ich miejsce etnicznych Niemców (Volksdeutschów) z całej Europy.

Praktyczną realizacją akcji zajęły się jednostki SS i policji niemieckiej. 12 listopada 1942 Himmler wydał rozporządzenie nr 17 C, które wyznaczało obszar Zamojszczyzny jako tzw. pierwszy obszar osadniczy w Generalnym Gubernatorstwie. Do realizacji zadania wyznaczony został dowódca SS i policji na Dystrykt Lublin, SS-Grupenfuehrer Odilo Globocnik, posiadający wszelkie pełnomocnictwa Himmlera. Jako strefę wysiedleń przeznaczono powiaty Zamojszczyzny: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski.

https://niezlomni.com/71-lat-temu-rozpo ... wideofoto/

Re: 75 lat temu Niemcy przystąpili do wysiedlania Zamojszczyzny

Postautor: Gość » 29 lis 2017, o 11:49

Powstanie na Zamojszczyźnie było drugim największym po powstaniu warszawskim aktem zbrojnego sprzeciwu przeciw niemieckiej okupacji. Ofiarami represji padło 100 tys. Polaków. Mimo to, powstanie można uznać za częściowo udane.

Nie ma już prawie ludzi pamiętających wysiedlenia z Zamojszczyzny, a brak wzmianek o nich w środkach masowego przekazu sprawia, że świadomość zarówno społeczeństwa lokalnego, jak ogółu obywateli nie pozwala na skojarzenie napisu na Grobie Nieznanego Żołnierza z jakimiś konkretnymi faktami. Czasem tylko ktoś wspomni o Dzieciach Zamojszczyzny, nie zagłębiając się przy tym w kontekst historyczny tej tragedii. Tragedii, która dotknęła ponad 100 tysięcy (!) Polaków z powiatów zamojskiego, hrubieszowskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego.

Według prof. Jerzego Markiewicza tylko powstanie warszawskie przewyższa Zamojszczyznę zarówno pod względem rozmiarów masowych zbrodni, jak i skali zbrojnego oporu przeciwko okupantowi. Skala ta była tak wielka, że sami Niemcy masowe wystąpienia polskiego podziemia nazwali powstaniem.

Trzeba też przypomnieć, że powstanie to jako jedno z nielicznych należy uznać za udane. Przynajmniej częściowo. Całkowite zwycięstwo było niemożliwe, tak jak niemożliwe było zwycięstwo Polski w ówczesnej sytuacji politycznej.

https://superhistoria.pl/druga-wojna-sw ... lopow.html

Re: 75 lat temu Niemcy przystąpili do wysiedlania Zamojszczyzny

Postautor: Gość » 29 lis 2017, o 13:17

Powiem Ci,że pamięć o tych zbrodniach juz zanika.A doznalismy jako społeczność ogromnej krzywdy.Holokaust to nie wszystko."Dzieci Zamojszczyzny" to ogromny ból i pamięć nie do zmazania.Niemcy i Sowieci mają wielki dług moralny i finansowy.Zrujnowali naszym dziadkom życie.Odebrali życie w imię swojej przyszłości i dobrobytu.
Ale za wszystko trzeba bedzie zapłacić :?

Re: 75 lat temu Niemcy przystąpili do wysiedlania Zamojszczyzny

Postautor: Gość » 29 lis 2017, o 13:38

Powiem Ci,że pamięć o tych zbrodniach juz zanika.A doznalismy jako społeczność ogromnej krzywdy.Holokaust to nie wszystko."Dzieci Zamojszczyzny" to ogromny ból i pamięć nie do zmazania.Niemcy i Sowieci mają wielki dług moralny i finansowy.Zrujnowali naszym dziadkom życie.Odebrali życie w imię swojej przyszłości i dobrobytu.
Ale za wszystko trzeba bedzie zapłacić :?
Na tych terenach mieliśmy jeszcze jednego oprawcę. Nieznanego dalej w Polsce. Mordowały nas 3 żywioły. :roll:

Re: 75 lat temu Niemcy przystąpili do wysiedlania Zamojszczyzny

Postautor: Gość » 29 lis 2017, o 14:02

Wszystko dla Polski
Powstanie zamojskie 1942-1944

https://www.youtube.com/watch?v=XR5Ie1CQCEA

Re: 75 lat temu Niemcy przystąpili do wysiedlania Zamojszczyzny

Postautor: Gość » 29 lis 2017, o 15:57

Powiem Ci,że pamięć o tych zbrodniach juz zanika.A doznalismy jako społeczność ogromnej krzywdy.Holokaust to nie wszystko."Dzieci Zamojszczyzny" to ogromny ból i pamięć nie do zmazania.Niemcy i Sowieci mają wielki dług moralny i finansowy.Zrujnowali naszym dziadkom życie.Odebrali życie w imię swojej przyszłości i dobrobytu.
Ale za wszystko trzeba bedzie zapłacić :?
Na tych terenach mieliśmy jeszcze jednego oprawcę. Nieznanego dalej w Polsce. Mordowały nas 3 żywioły. :roll:
no tak :?

Re: 75 lat temu Niemcy przystąpili do wysiedlania Zamojszczyzny

Postautor: Gość » 30 lis 2017, o 08:51

A słupa pamięci poświęconego ofiarom UPA nie ma

Re: 75 lat temu Niemcy przystąpili do wysiedlania Zamojszczyzny

Postautor: Gość » 30 lis 2017, o 09:09

Wszystko dla Polski
Powstanie zamojskie 1942-1944

https://www.youtube.com/watch?v=XR5Ie1CQCEA
To powinni w szkołach prezentować.

Re: 75 lat temu Niemcy przystąpili do wysiedlania Zamojszczyzny

Postautor: Gość » 30 lis 2017, o 16:58

Wszystko dla Polski
Powstanie zamojskie 1942-1944

https://www.youtube.com/watch?v=XR5Ie1CQCEA
To powinni w szkołach prezentować.

Re: 75 lat temu Niemcy przystąpili do wysiedlania Zamojszczyzny

Postautor: Gość » 30 lis 2017, o 19:29

W tym czasie na pograniczu powiatów zamojskiego i tomaszowskiego utworzyło się wielkie skupisko zbiegłej ludności oraz silne zgrupowanie oddziałów BCh, którego żołnierze przeprowadzili wiele akcji, a ponadto w celu zorganizowania zaopatrzenia musieli wykonywać wiele napadów, zarówno na nasiedlone wsie, jak i majątki przejęte przez Niemców.

Nie mogło to ujść uwadze okupanta, który planował akcję pacyfikacyjną. Dzięki podsłuchowi rozmów telefonicznych wywiad BCh wiedział o tych planach.

W tych warunkach rankiem 1 lutego 1942 r. doszło do wielkiej bitwy pod Zaborecznem. Ze strony polskiej wzięły w niej udział kompanie BCh: „Sielskiego”(Władysława Maślanki), „Głowackiego”(Jana Głogowskiego), „Burskiego”(Stanisława Burdy), „Szczerbińskiego (Piotra Mielnika), „Turzyńca” (Władysława Chmielowca) oraz pluton AK „Lisa” (Bronisława Piaseckiego). Całością dowodził Komendant Tomaszowskiego Obwodu BCh por. „Grzmot” (Franciszek Bartłomowicz) Siły niemieckie - pododdziały I Zmechanizowanego Batalionu Żandarmerii oraz zmobilizowani „Czarni” z nasiedlonych wiosek były dwukrotnie, a może nawet trzykrotnie liczniejsze od polskich. Ponadto żołnierze BCh, choć dość liczni (prawdopodobnie ok. 350 ludzi), dysponowali bardzo małą ilością broni maszynowej.

Pomimo to Polakom udało się nie tylko powstrzymywać ataki wychodzące z różnych kierunków przez cały dzień, ale też zadawać znaczne straty przy bardzo małych stratach własnych. Wraz z zapadnięciem zmroku w sytuacji, gdy wszystkie rezerwy były zaangażowane w walce, a Niemcom wciąż przybywały posiłki komendant „Grzmot” zarządził odwrót w kierunku lasów Roztocza. Następnego dnia odpoczywający partyzanci zostali zaskoczeni we wsi Róża. Większości udało się wycofać. Największe straty poniósł szpital polowy, z którego nie zdołano ewakuować rannych. W nocy kompanie BCh zostały rozwiązane, a żołnierze pojedynczo lub małymi grupkami udali się do domów.

https://superhistoria.pl/druga-wojna-sw ... lopow.html

Re: 75 lat temu Niemcy przystąpili do wysiedlania Zamojszczyzny

Postautor: Gość » 1 gru 2017, o 05:49

Na tak skrwawioną społeczność polską na Zamojszczyźnie spadło z początkiem 1944 roku nowe nieszczęście – Ukraińska Powstańcza Armia, notabene której wielu członków nabierało „doświadczenia” podczas Generalplan Ost – podjęła realizację własnego tym razem planu, „usunięcia Lachów” z ziem na wschód od Sanu. Podziemie zamojskie przejęło rozkazy UPA, zapewne o takiej samej treści, jak te dotyczące Galicji. Podjęto decyzję o przeciwstawieniu się ukraińskim formacjom (UPA, SS-Galizien, policja, Ortschutz, SD, wzajemnie się zresztą tu wspierającym) poprzez ewakuację ludności z zagrożonych terenów oraz podejmowanie ataków prewencyjnych i odwetowych.

https://www.salon24.pl/u/65-lat-temu/86 ... szczyzna,2

Re: 75 lat temu Niemcy przystąpili do wysiedlania Zamojszczyzny

Postautor: Gość » 4 gru 2017, o 04:56

Aby urzeczywistnić niemiecką wizję kolonizacji Zamojszczyzny, tygodniowo Niemcy wywozili ok. 5 tys. Polaków. W wyniku zaistniałych trudności m.in. wynikających z błędów w koordynacji akcji, w rzeczywistości wysiedlono mniej polskiej ludności niż pierwotnie zakładano. Tysiące mieszkańców na wieść o zbliżających się pacyfikacjach uciekało z domów, ukrywało się u rodzin lub w pobliskich lasach. Do końca roku 1942 z 60 wsi wysiedlono jedynie 9,8 tys. osób, choć teren ten zamieszkiwało prawie 34 tys. ludności.

13 stycznia Niemcy rozpoczęli drugą fazę deportacji, nazwaną „akcją ukraińską” (niem. Ukraineraktion). W jej ramach deportowano prawie 15 tys. mieszkańców z powiatu hrubieszowskiego. Celem było oddzielenie przyszłych kolonistów niemieckich od ludności polskiej właśnie ludnością ukraińską, wśród której okupanci prowadzili ożywioną działalność propagandową. Polaków przedstawiano jako bezlitosnych obszarników i wyzyskiwaczy, co potęgowało wrogość ukraińskich sąsiadów.

Od 27 czerwca do 15 sierpnia wysiedlono 171 wsi, ponad 36,5 tys. osób zatrzymano z czego ok. 26 tys. wysłano na roboty do Niemiec oraz obozów koncentracyjnych – większość trafiło do KL Majdanek.

Świadkami tysięcy dramatów rodzinnych były dzieci, często rozdzielane od swych rodziców. Prawie 4,5 tys. dzieci z nich wysłano do Rzeszy celem zniemczenia. Wiele innych naziści uśmiercili dosercowymi zastrzykami fenolu zaraz po przetransportowaniu do KL Auschwitz.

Jedno z „Dzieci Zamojszczyzny”, Katarzyna Matraszek, tak wspominała pacyfikację rodzinnej wsi: „Rankiem 1 lipca 1943 roku Niemcy otoczyli szczelnie naszą wieś, która liczyła około 300 numerów i wszystkich po kolei wypędzali z gospodarstw na drogę. Gestapowcy, żandarmi, Ukraińcy w służbie niemieckiej z bronią w ręku wpadali do domów i dając kilka minut na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy, nieco żywności, wyrzucali z domów wrzeszcząc i popychając kolbami karabinów”.

http://dzieje.pl/aktualnosci/wysiedleni ... ys-polakow

Re: 75 lat temu Niemcy przystąpili do wysiedlania Zamojszczyzny

Postautor: Gość » 4 gru 2017, o 12:34

15 stycznia 1943 roku Niemcy z udziałem policji ukraińskiej oraz ukraińskich esesmanów ze szkoły podoficerskiej w Trawnikach pow. Chełm rozpoczęli realizację planu „Ukrainenaktion” polegającego na wypędzeniu ludności polskiej z powiatów Biłgoraj i Hrubieszów oraz zasiedlanie na jej miejsce ludności ukraińskiej.

Akcję zakończyli 2 marca, łącznie objęła ona 117 polskich wsi. W taki sposób Chełmszczyzna miała udowadniać, że jest ”etniczną ziemią ukraińską”.

Tak Niemcy postanowili „spacyfikować” Polaków rękami ukraińskich nacjonalistów z UPA. Podobnie rzecz miała się z operacją Wehrwolf (rozpoczęła się nocą z 23 na 24 czerwca 1943 r.) – akcją wysiedleńczą obejmującą 173 wsie polskie, w czasie której do policji ukraińskiej dołączyły oddziały SS „Galizien” – „Hałyczyna” oraz UPA i SKW, dokonując wielu masowych rzezi ludności polskiej.

Dochodziło również do pacyfikacji wsi polskich dokonywanych przez różne ukraińskie formacje kolaborujące z okupantem niemieckim, w okresie 1942 – kwiecień 1943. Głównie przez policję ukraińską, zwykle z udziałem kilku Niemców „czuwających” nad przebiegiem pacyfikacji, najczęściej połączonej z masowymi zbrodniami na ludności polskiej. Pacyfikacje prowokowali nacjonaliści ukraińscy różnego rodzaju donosami, np. pobytem we wsi partyzantów sowieckich lub kontaktami z nimi, bądź ukrywaniem Żydów.

https://niezlomni.com/ukrainenaktion-za ... n-polakow/

Re: 75 lat temu Niemcy przystąpili do wysiedlania Zamojszczyzny

Postautor: Gość » 7 gru 2017, o 05:30

W 1944 roku zaczęło się na Zamojszczyźnie nowe nieszczęście, i Jej drugi strach. Babcia mówi, że jeszcze gorsze nieszczęście od niemieckiego. To była UAP, Ukraińska Armia Powstańcza. Babcia widziała na własne oczy, jako młoda dziewczyna, jak wygląda nienawiść i okrucieństwo Ukraińców. Ci bowiem weszli do jednego z domu i zrobili tam prawdziwą jatkę. Babcia opowiadała mi po latach, jak potrafili zabić człowieka, mężczyznę, kobietę w ciąży, malutkie dziecko. Jak jej znajomi po dzikiej napaści UAP leżeli z jelitami na wierzchu, z rozrąbanymi na pół głowami, krwi hektolitry, ciężko mi o tym pisać… Owa UAP bowiem „podjęła realizację własnego tym razem planu, ‚usunięcia Lachów’ z ziem na wschód od Sanu”. To bardzo pogłębiło i poróżniło Polaków i Ukraińców, sąsiadów wieloletnich. To było celowe działanie nazistów, by węzeł, jaki między Polakami a Ukraińcami istniał, przerąbać na pół. Trudno mówić o wybaczeniu tego bestialstwa – mówi Babcia.

Ukraińscy naziści wykazywali się potępienia godnym bestialstwem. Oto świadectwa ludzi z sąsiednich wiosek.

„(…) rano trzeba było wyprowadzić krowę. Przywiązałam cielę, a ono się urwało, to ja za nim, a tu Niemcy, a jeden, co najbliżej stał, powiedział: Matka, uciekaj. I u nich trafiali się porządni ludzie, mało, ale byli. (…) Najgorsi to byli Ukraińcy, którzy służyli Niemcom, palili oni i mordowali bez litości.”

https://wolnemedia.net/w-okrucienstwie- ... i-niemcow/


Wróć do „Władze samorządowe i polityka lokalna”