Odśnieżanie chodników

Sugestie oraz uwagi do władz miasta, powiatu i gminy.

Odśnieżanie chodników

Postautor: Ciekaw » 19 sty 2016, o 19:30

W związku z zaistniałą w naszym mieście zimą chciałbym zapytać PANÓW z Urzędu Miasta, kiedy służby Rejonu Dróg będą odśnieżać chodniki m.in. na bocznych ulicach w Tomaszowie ?

Re: Odśnieżanie chodników

Postautor: Gość » 19 sty 2016, o 19:50

A jaka to sytuacja zaistniała? Uchylono Ustawę o sprzątaniu? Uchylono te niektóre przepisy Regulaminu? Bierz łopatę i odśnieżaj

Re: Odśnieżanie chodników

Postautor: Gość » 19 sty 2016, o 20:42

Gość pisze:A jaka to sytuacja zaistniała? Uchylono Ustawę o sprzątaniu? Uchylono te niektóre przepisy Regulaminu? Bierz łopatę i odśnieżajco się dziwisz, ciemniak nie wie, że nawet takiej firmy w T.L. nie ma :lol: :lol: :lol:

Re: Odśnieżanie chodników

Postautor: Gość » 19 sty 2016, o 21:09

Ciemniak, a raczej leming to ten powyżej ponieważ:
"Obowiązki zarządcy drogi tyczą w szczególności utrzymywania nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, koordynacji robót w pasie drogowym, przeprowadzenia okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających oraz przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników. Analizując orzecznictwo sądów jak i treść przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r nr 71 poz 838 z późn. zm.) można stwierdzić, iż na zarządcy drogi ciąży szeroko rozumiany obowiązek wykonywania ogółu prac remontowych i zabezpieczających przywracających pierwotny stan nawierzchni oraz bieżących robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, których celem jest poprawa i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu." , a wynika to z Prawa Budowlanego :

"Art. 61. Obowiązki właściciela lub zarządcy przy utrzymywaniu obiektu
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:
1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych, ust. 2;
2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

a po za tym polecam artykuł tym osobom, które nie chcą popierać lenistwa służb miejskich, kto lubi niech odśnieża ale kto mieszka w gminie miejskiej i nie chce lub nie może niech poczyta:

http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/ ... niegu.html

Re: Odśnieżanie chodników

Postautor: Gość » 19 sty 2016, o 21:10

Ciekaw pisze:W związku z zaistniałą w naszym mieście zimą chciałbym zapytać PANÓW z Urzędu Miasta, kiedy służby Rejonu Dróg będą odśnieżać chodniki m.in. na bocznych ulicach w Tomaszowie ?


chodzi o Zarząd Dróg

Re: Odśnieżanie chodników

Postautor: Gość » 19 sty 2016, o 21:12

No właśnie . I znowu brak czytania ze zrozumieniem rzeczy do których się linkuje:

Prokuratury wcale nie negują nakładania na mieszkańców obowiązku oczyszczania ze śniegu chodników, przylegających bezpośrednio do ich posesji. Taki obowiązek bezsprzecznie nakładają na obywateli art. 4 i art. 5. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Problematyczne są natomiast zapisy dookreślające sposób, w jaki należy to robić. W tomaszowskim regulaminie jest np. zapis o tym, że piasek i inne materiały, użyte do zmniejszenia oblodzenia chodnika, należy po użyciu uprzątnąć. Do umieszczania tego rodzaju „dopowiadających” zapisów w regulaminach utrzymania porządku i czystości, jak wynika z wyroków WSA, na które powołuje się Jerzy Piechnik, samorządy nie są uprawnione. Ustawa bowiem nie precyzuje sposobu uprzątania zalegającego śniegu, lodu czy błota.

Masz dalej zaplać z łopatą tylko jest watpliwe czy musisz sprzątać piasek gdy tym posypałeś. Ludzie wy naprawde jesteś tacy nierozgarnięci? :shock:

Re: Odśnieżanie chodników

Postautor: Gość » 19 sty 2016, o 21:20

Gość pisze:No właśnie . I znowu brak czytania ze zrozumieniem rzeczy do których się linkuje:

Prokuratury wcale nie negują nakładania na mieszkańców obowiązku oczyszczania ze śniegu chodników, przylegających bezpośrednio do ich posesji. Taki obowiązek bezsprzecznie nakładają na obywateli art. 4 i art. 5. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Problematyczne są natomiast zapisy dookreślające sposób, w jaki należy to robić. W tomaszowskim regulaminie jest np. zapis o tym, że piasek i inne materiały, użyte do zmniejszenia oblodzenia chodnika, należy po użyciu uprzątnąć. Do umieszczania tego rodzaju „dopowiadających” zapisów w regulaminach utrzymania porządku i czystości, jak wynika z wyroków WSA, na które powołuje się Jerzy Piechnik, samorządy nie są uprawnione. Ustawa bowiem nie precyzuje sposobu uprzątania zalegającego śniegu, lodu czy błota.

Masz dalej zaplać z łopatą tylko jest watpliwe czy musisz sprzątać piasek gdy tym posypałeś. Ludzie wy naprawde jesteś tacy nierozgarnięci? :shock:
Chęć doplenia PIS-owi przesłania zdolność logicznego myślenia. :panzielony: Walczą o Konstytucję i szafują tutaj fachowymi opiniami a pojęcia nie mają , że Prokuratura nie jest władna zmienić Ustawy uchwalonej przez Sejm RP

Prosto:Macie dalej zaplać i sprzątać bo tak nakazuje ustawa. A dopiero się rozstrzygnie czy macie sprzątać rozsypany piasek czy popiół bo faktycznie tego w ustawie nie ma

Re: Odśnieżanie chodników

Postautor: Gość » 19 sty 2016, o 21:26

No niestety, to Ty jesteś nierozgarnięty. Uchwała nawet Rady Miasta nie może mieć mocy większej od ustawy, a jeżeli chodzi o Ustawę o utrzymaniu czystości to poczytaj. Nie jest tam napisane o wszystkich chodnikach lecz tylko bezpośrednio przylegających do posesji na których nie jest dopuszczone parkowanie pojazdów... Artykuł z TZ to przykład, że miejskie przepisy budzą wiele zastrzeżeń. A jeżeli chodzi o PIS, to myślę, że właśnie dzięki ich władzy każdy może myśleć i nie musi ślepo wierzyć w to co pisze i pieprzy samorząd terytorialny, który z PIS to ma tylko ewentualnie nazwę :lol:

Re: Odśnieżanie chodników

Postautor: Gość » 19 sty 2016, o 21:31

DO obowiązków właściciela posesji należy m.in.:
..."4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;...

BEZPOŚREDNIO znaczy BEZPOŚREDNIO, kto ma chociaż 10 cm pasa zieleni i można tam parkować pojazdy, dzwoni do zarządu dróg miejskich i czeka na uprzątnięcie śniegu. TYLE.

Re: Odśnieżanie chodników

Postautor: Gość » 19 sty 2016, o 21:31

Gość pisze:No niestety, to Ty jesteś nierozgarnięty. Uchwała nawet Rady Miasta nie może mieć mocy większej od ustawy, a jeżeli chodzi o Ustawę o utrzymaniu czystości to poczytaj. Nie jest tam napisane o wszystkich chodnikach lecz tylko bezpośrednio przylegających do posesji na których nie jest dopuszczone parkowanie pojazdów... Artykuł z TZ to przykład, że miejskie przepisy budzą wiele zastrzeżeń. A jeżeli chodzi o PIS, to myślę, że właśnie dzięki ich władzy każdy może myśleć i nie musi ślepo wierzyć w to co pisze i pieprzy samorząd terytorialny, który z PIS to ma tylko ewentualnie nazwę :lol:Sam czytaj co linkujesz chyba ze gazeta kłamie. Ale sam to podałeś. Wszystko co wychodzi poza ustawę ale z łopatą masz zaplać i tyle. Bo tak nakazuje ustawa

Re: Odśnieżanie chodników

Postautor: Gość » 19 sty 2016, o 21:34

To już wszystko było przerabiane nawet przez Trybunał Konstytucyjny a wy się podniecacie jak dzieci. :lol: :lol: :lol: Zapisy wychodzące poza ustawę są sprawdzane. A nie USTAWA

(...) Już w 1997 r. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył wniosek do Trybunału Konsty-tucyjnego o zbadanie zgodno-ści z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z 13 wrześ-nia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in. art. 5 ust. 1 pkt. 4, nakła-dającego na właścicieli obo-wiązek uprzątani błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy niej (o ile na chodniku nie jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie samochodów). Trybunał nie dopatrzył się jednak takiej sprzeczności, po-dnosząc m.in., że z prawa wła-sności wynikają określone o-bowiązki społeczne, a podobne, a nawet szersze obciążenia właścicieli nieruchomości na-leżą do tradycji prawnej Rze-czpospolitej oraz innych krajów europejskich.

Czytaj więcej: http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/ ... ,id,t.html

Re: Odśnieżanie chodników

Postautor: Gość » 19 sty 2016, o 21:43

Podaj sygnaturę wyroku TK, a nie głupoty z gazet kopiujesz.

Re: Odśnieżanie chodników

Postautor: Gość » 20 sty 2016, o 05:34

Gość pisze:Podaj sygnaturę wyroku TK, a nie głupoty z gazet kopiujesz.A co to rozprawa sądowa? Sam sobie znajdź :panzielony: Jak doplić to można kopiować z TZ :lol: Równie dobrze podaj dokładnie o co wniosła Prokuratura razem z numerem pisma :panzielony:

Re: Odśnieżanie chodników

Postautor: Gość » 20 sty 2016, o 05:51

A tylu tutaj na forum było konstytucjonalistów . Lepszych od prof i dr prawa . A numeru wyroku TK nie wiedzą jak znaleźć? No to proszę: wyrok z dnia 5 listopada 1997 r., K 22/97.

Także za łopaty i odśnieżać a do wiosny się okaże czy trzeba ten piasek czy popiół uprzątnąć.

Re: Odśnieżanie chodników

Postautor: Gość » 20 sty 2016, o 10:05

Gość pisze:A tylu tutaj na forum było konstytucjonalistów . Lepszych od prof i dr prawa . A numeru wyroku TK nie wiedzą jak znaleźć? No to proszę: wyrok z dnia 5 listopada 1997 r., K 22/97.

Także za łopaty i odśnieżać a do wiosny się okaże czy trzeba ten piasek czy popiół uprzątnąć.

A ja odśnieżam tylko teren swojej posesji , za płotem jest teren użyteczności publicznej , na utrzymanie którego płacę podatki . nigdy nie odśnieżałem, nie odśnieżam i nie będę odśnieżał, i co mi zrobicie , możecie mi nadmuchać pod ogon , a frajerzy niech przez okres zimy pełnią czyn społeczny!
Dla ciekawych mieszkam na ul.Gen. T. Piskora !


Wróć do „Władze samorządowe i polityka lokalna”