„Bezpieczeństwo oczami seniora” – rozstrzygnięcie konkursu

W Urzędzie Gminy w Telatynie zostały rozdane dyplomy wraz z upominkami trzem laureatkom konkursu „Bezpieczeństwo oczami seniora”. Organizatorem konkursu była Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim pod patronatem Pani Wójt Gminy Telatyn.

Wczoraj w Urzędzie Gminy w Telatynie zostały rozdane dyplomy wraz z upominkami trzem laureatkom konkursu „Bezpieczeństwo oczami seniora”. Organizatorem konkursu była Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim pod patronatem Pani Wójt Gminy Telatyn. Konkurs był organizowany dla seniorów gm. Telatyn. Celem tego projektu było:

  • promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa,
  • popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa,
  • kształtowanie wśród seniorów bezpiecznych zachowań,
  • wzbudzenie zaufania do Policji,
  • zaangażowanie seniorów w twórcze działania na rzecz bezpieczeństwa.

 

Prace mogły być wykonywane w dowolnej technice, samodzielnie bądź przy pomocy wnucząt. Komisja wyłoniła trzy laureatki, którym wczoraj zostały wręczone nagrody w Urzędzie Gminy przez Panią Wójt Elżbietę Stąsiek-Witkowską oraz I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Tomasowie Lubelskim kom. Szymona Mroczka. Nagrody ufundowane zostały przez Urząd Gminy w Telatynie. Jak wszyscy zgodnie stwierdzili, to nie ostatni raz kiedy komenda w taki sposób współpracuje  z gminą. Są już pomysły na kolejny konkurs, tym razem może coś dla dzieci.

 

źr. Policja Lubelska